OVERSÆTTELSESSTØTTE

Der kan søges om støtte til oversættelse af skønlitterære og faglitterære værker af almenkulturel interesse.

Om Nordisk Oversættelses- og produktionsstøtte

Kalaallit Atuakkiortut har, efter anmodning fra Nordisk Ministerråd i 2007, været det sted, hvor man kan søge tilskud til oversættelse- og produktion af grønlandsk litteratur.

Som hovedregel søges der oversættelse og produktion om original grønlandsk skønlitterær bog og grønlandsk faglitterært værk af almenkulturel interesse til et af de nordiske sprog.

Ansøgningsfristerne er 01.04 og 01.10.

KA har nedsat en ekspertgruppe af tre personer, der skulle drøfte ansøgningerne. Personerne er konsulent Eva Møller Thomassen, tidligere bibliotekar Laannguaq Lynge, samt formanden for forfatterforeningen Hans A. Lynge.

Gruppen holder møde umiddelbart efter ansøgningsfristernes udløb.

Skema til ansøgning om Nordisk Oversættelses- og produktionsstøtte