Om foreningen


Formand: Hans Anthon Lynge, e-mail: hal@greennet.gl, tlf.: +299 32 45 53
Næstformand: Aqqaluk Lynge
Sekretær: Cecilie Vahl
Kasserer: Karl Elias Olsen
Best. Medlem: Tupaarnaq Rosing Olsen
Regnskabsadministration: Ulla Ludwigs

 

Historie

Kalaallit Atuakkiortut (KA) – Grønlands Forfatterforening – blev til som en midlertidig forening i 1975, etableret af en række af datidens prominente grønlandske forfattere, som også besluttede at foreningen skulle være medlem af Nordiska Författerråd. Det skete i forlængelse af at Ole Brandt, Hans Lynge og Otto Sandgreen havde deltaget på Nordiska Författerforenings seminar i Sverige, hvor blandt andet forfatternes vilkår og rettigheder blev drøftet.

Første formand for foreningen blev den navnkundige Ole Brandt, der straks efter udnævnelsen i samarbejde med resten af bestyrelsen gik i gang med at forberede foreningens første stiftende generalforsamling, der skulle foregå i 1976 på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut. Da foreningen ikke havde penge blev generalforsamlingen tilrettelagt således, at den blev afviklet umiddelbart efter et lærerkursus, hvor der deltog en række potentielle medlemmer, det ville sige, folk, der havde udgivet bøger. Derved undgik man at skulle betale fuld pris for deres rejse og ophold. Resten af deltagerne måtte selv sørge for deres rejse og ophold.

Selv om der kun var få deltagere foregik generalforsamlingen tilfredsstillende og der blev stillet en række punkter op, som foreningen skulle arbejde for. Arbejdet for biblioteksvederlag til grønlandske forfattere blev prioriteret højt. Herudover spillede foreningen en meget aktiv rolle i forbindelse med udgivelser af grønlandsk litteratur, hvoraf kan nævnes ”Suluit”, en række antologier, der blev skrevet og udgivet af KA’s medlemmer i samarbejde med forlaget Kalaallit Nunaanni Naqiterisitsisarfik, senere Atuakkiorfik.

Man kan sige, at den første bestyrelses prioritering af opgaver har dannet præcedens for de efterfølgende bestyrelser i KA, nemlig arbejdet med medlemmernes rettighedsmæssige krav og udøvelse/udvikling af forfatterskab. Der har dog også været muligheder for at dyrke forholdet til og samarbejdet med andre nordiske forfattere, hvor KA i flere lejligheder var vært ved seminarer og sammenkomster med såvel nordiske som samiske og færøske m.m. forfattere.

Foreningen har igennem tiderne haft markante personligheder og aktive forfattere som formænd. Aqigssiaq Møller var den næste formand efter Ole Brandt fra 1978-80, der var en vigtig periode i Grønlands historie, nemlig overgangen til hjemmestyret. Han var da samtidig vicedirektør i Kultur- og Undervisningsdirektoratet, og han trak sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet efter han blev direktør.

Derefter blev det Hans A. Lynge, der er en af de mest produktive og agtede forfattere i Grønland.  Han har været formand i to omgange i 1980-erne og ’90-erne, og har således været den, der har tegnet foreningens profil udadtil i en lang årrække. Journalist Ulloriannguaq Kristiansen, der bl.a. var kendt for sine mange produktioner i Grønlands Radio, var formand fra 1984-87.

Fra 1995 til 2005 har Aqqaluk Lynge været formand for Grønlands Forfatterforening. I 2005 overgik formandsposten til Hans Anthon Lynge. Foreningen har i dag (2005) omkring 80 medlemmer, hvoraf ca. 15 bor i Danmark og resten fordelt på kysten. Den nuværende bestyrelse har udover arbejdet med forfatternes rettighedsmæssige krav især haft fokus på arbejdet med unge forfatterspirer. Der har således været afholdt skriveværksteder for interesserede (især unge) mennesker, hvilket bl.a. har resulteret i flere udgivelser. I 2004 blev der holdt en meget vellykket og rost poesifestival, der var med til at sætte skub i interessen for de unge lyrikere. Næste projekt i foreningens aktiviteter bliver en international forfattersammenkomst, således at grønlandske digtere/forfattere kan møde andre forfattere udefra. Bestyrelsen mener at dette møde er vigtigt for udviklingen af såvel det grønlandske folk som for sproget, da Grønland jo er en del af det internationale samfund.

Oversættelsesstøtte
Kalaallit Atuakkiortut administrerer oversættelssestøtten i Grønland.